Kort om Ung í Føroyum

Plakat: Silja Gotved Nielsen

 Hvad er Ung í Føroyum (UíF)?

Ung í Føroyum er en ungdomskulturfestival for unge fra Færøerne, og som noget nyt også for unge fra et andet nordisk land eller selvstyrende område. Aldersgruppen er fra 13 til/med 18 år (i 2018 bliver det unge, der er født i årgangene mellem 1999 og 2004). Festivalen holdes i Norden Hus på Færøerne over en weekend, hvor de unge bor og arbejder på stedet.

Her har unge mulighed for at vise sine egne værker for andre unge, deltage i kunstværksteder under vejledning af professionelle kunstnere og være med i forestilling og udstilling for publikum i Nordens Hus.

Ung í Føroyum er der, hvor de unge selv viser, hvad ungdomskultur er og får fagkyndig vejledning i at fremvise den.

Nordens Hus på Færøerne har stået for arrangementet biannuelt siden 2001 og mere end 700 unge kunstnere har deltaget. Projektledere indtil 2015 har været Hedvig Westerlund-Kapnas og Rakel Helmsdal. Projektledere for UíF 2018 er Rakel Helmsdal og Birna Heinesen.

Ung í Føroyum består af forestillinger, workshops og god netværksdannelse mellem skabende unge.

Festivalen foregår over tre dag, der begynder med de unges egne forestillinger og udstilling. Siden er der workshops i 1½ dag. Den sidste dag er forberedelse og generalprøve til en store fælles forestilling for publikum.

Hvad er formålet med Ung í Føroyum?

  1. At skabe et forum for unge kunst- og kulturinteresserede, til at vise egne værker, få undervisning på højt niveau af professionelle kunstnere i et miljø, hvor de selv bliver behandlede som unge kunstnere.
  2. At give indblik i, hvad ungdomskultur er, når det er de unge selv, der sætter dagsordenen. Det er vigtigt, at unge selv får mulighed for at vise, hvad de står for og interesserer sig for.
  3. At gøre den positive ungdomskultur synlig. Unge er ofte meget skabende og har et kæmpe potentiale. For at unge kunstnere skal have mulighed til at udtrykke og udvikle sig, er det vigtigt at vise det bedste, de skaber på en anerkendt platform.
  4. At give unge spirende kunstnere et netværk allerede i deres første år og således styrke deres engagement og give dem større mulighed for at udvikle sig og finde støtte hos jævnbyrdige i hele Norden.

 

Deltagere

Festivalen har 60 deltagere fra 13 til/med 18 år, fordelt på 6 værksteder, med ca. 10 i hver. De, der har noget at vise frem til den interne ud- og forestilling har første prioritet, hvis der er flere end 60 ansøgere.

Ung í Føroyum er for alle unge, der er interesserede i kunst og kultur, både dem, som har mange erfaringer med sit område, dem, der lige er begyndt og dem, som bare vil i gang.

Fordeling af ansøger plejer at være en god trediedel fra hovedstadsområdet og resten fordelt over hele landet.

Som noget nyt vil festivalens deltagere i 2018 være 50 unge fra Færøerne og 10 unge fra et andet land/selvstyrende område i Norden. Dette vil være med til at give de unge et indblik i ungdomskultur fra et andet land i Norden og adgang til et netværk, der strækker sig ud over deres egne geografiske grænser. Det samme er naturligvis gældende for de unge, som kommer hertil.

Værkstedslederne

Værkstedslederne er alle udøvende kunstnere. De fleste er lokale, men der er dog jævnligt kunstnere fra andre lande med.

Til festivalen 2018 kommer halvdelen af kunstnerne at være fra Færøerne og halvdelen fra 3 andre lande i norden (den ene fra samme land som de 10 unge deltagere).

 

Store søskende

De unge, der har deltaget en eller flere gange i UíF, men er for gamle til at deltage (over 18), har mulighed for at komme med som unge hjælpere. Hvert værksted får tildelt et ”storesøsken”, som skal være værkstedslederen generelt behjælpelig, og skal kunne fungere som tolk, hvis der er sproglige komplikationer.

Ud over dette er de store unge en del af juryen for plakatkonkurrencen og er som ungdomsrådgivere i planlægningsperioden.

 

Ung í Føroyum i tre dele

 

Værksteder:

I værkstederne arbejder de unge med andre unge, der har samme interesser som de, under vejledning af professionelle kunstnere.

De unge er med til at bestemme indholdet af værkstederne. Undervisningen foregår lige meget som vejledning som reel undervisning. Deltagerne skal have mulighed for at påvirke indholdet af værkstederne og der skal tages hensyn til deres interesser og evner, samtidig med at de løftes fremad og lærer nye tanker og teknikker. Lederne skal være med at gøre deres verden større og mere spændende, ved at vis nye muligheder. Samarbejde mellem værkstederne bliver tilskyndet, så de unge også får indsigt andre kunstarter og deres uendelige muligheder for kombinationer.

 

Tilbagevendende værksteder er: musik, billedkunst, litteratur og teater, mens andre kunstarter skifter mellem de tre resterende værksteder: dans, litteratur, film, foto, design, cirkus, lysdesign, lyddesign, m.m.

 

Interne forestillinger:

Når deltagerne søger om optagelse på festivalen, kan de ansøge med et kunstværk at vise frem, enten på scenen eller på udstillingen. De, der vælger at gøre dette, har 1. prioritet til pladserne, hvis der er flere ansøgere, end der er plads til.

Disse deltagere får mulighed for at vise det, de er bedst til på en intern forestilling og kunstudstilling i Nordens Hus, der har de bedste scenemuligheder i landet. På den måde leverer de et slags visitkort til de andre deltagere om hvem de er og hvad de laver. Dette skaber sammenhold og inspiration, der er med til at give motivation til det store arbejde, som festivalen består af.

Der er ingen regler for, hvad de kan udstille; teater, musik, dans, billedkunst, skulptur, installation, design, film, foto…. Kunstværket skal kun være hurtigt at iscenesætte og fjerne igen og ikke være længere end 5 minutter på scenen eller 1 m2 på udstillingen.

Anden aften på festivalen er der åben scene, hvor der igen er mulighed for deltagerne at vise, hvem de er.

Disse forestillinger giver de unge mulighed for at præsentere sig for hinanden, og for mange er det deres første mulighed for at fremfør/udstille på en rigtig scene/udstillingslokale.

 

Fælles almen forestilling:

Alle værksteder arbejder frem imod at have noget at vise på scenen eller udstillingen festivalens sidste dag. Alt, hvad der vises, er nyskabt på festivalen og har hidtil altid været på et meget højt kunstnerisk niveau.

En kunstner er ansat til at koordinere forestillingen. Vedkommende går mellem værkstederne og vælger ud og bestiller ting til forestillingen. Tit er der samarbejde mellem værkstederne, så forestillingen er et godt samarbejde mellem kunstarterne og føles som en helhed hellere end korte indslag fra forskellige. Kunstudstilling med nyskabte værker bliver også hængt op.

Denne forestilling er et godt bud på, hvad der rører sig mellem unge kunstnere i tiden de lever i, og publikum for indblik i, hvor høj kvaliteten af de unges arbejder er og med hvilken intensitet de skaber, når de får de rigtig omstændigheder, vejledning og respekt.

 

Praktiske oplysninger:

UíF18 er 16. til 18. februar 2018. Første møde mellem alle voksne deltagere er torsdag aften før festivalen, d.v.s. ankomst for udenlandske deltagere er senest torsdag den 15. februar. Afrejse tidligst mandag den 19. februar, da sidste punkt på festivalen er evalueringsmiddag søndag aftenen for alle voksne deltagere.

En lørdag eller søndag eftermiddag omkr. 2 uger inden festivalen mødes alle unge i Nordens Hus. Fastboende værkstedsledere skal være til stedet og dem, der ikke bor i landet, skal så vidt muligt deltage på skype el.l.

Til dette møde har værkstedslederen mulighed for at præsentere sig og lære sine deltagere at kende på forhånd og evt. give dem mindre forberedelsesopgaver.

Deltagerafgift: 1000 kr for kost/logi/undervisning/materialer (deltagere betaler egen rejse og forsikring av eventuelle musikinstrumenter o.l. Ålandske deltagere skal kontakte NIPÅ vedr. rejsen.)

Nøgleord: , , , .Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.